Diskussion indstillinger i WordPress

Under diskussion finder du en lang række indstillinger for, hvordan du ønsker at håndtere kommentarer på indlæg fra dine besøgende.  Jeg vil ikke gennemgå alle indstillingerne, da det hele faktisk blot skal blive stående som det er. Dog er der et par punkter, jeg lige vil uddybe, da du måske på et senere tidspunkt kunne få brug for at lave ændringer.

Diskussion indstillinger i WordPress

WordPress er som standard sat op til, at brugere kan kommentere på indlæg. Sider kan der dog ikke kommenteres på. Jeg skelner her mellem sider og indlæg, da disse i WordPress er to forskellige ting. Jeg vil komme yderligere ind på dette nedenfor.

Hvis du allerede nu ved, at du ikke vil have at folk kommenterer dine indlæg, kan du med fordel vinge fra i ”Tillad folk at skrive kommentarer til nye indlæg”.