Opsætning af moms i WooCommerce

Moms

I det foregående fik vi opsat to produkter med pris og leveringsomkostninger, men hvis du er en virksomhed, så er det vigtigt, at du også husker at angive moms på dine produkter.

For at sætte en momssats skal vi igen ind under indstillinger.

Går til: WooCommerce -> Indstillinger -> Moms.

Opsætning af moms i WooCommerce

Under moms har vi en række undermenupunkter

Vi skal kun arbejde i Moms indstillinger og Standard priser.

Under moms indstillinger har vi allerede taget en række valg under installationsguiden.

Vi har b.la. valgt, at vores produkter er momspligtige, og at vi gerne vil angive vores priser inklusiv moms, når vi opretter produkter.